Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8338 b1cc 390
8364 aea5 390
8308 187b 390
8294 71d4 390
8256 9f33 390
Reposted byOFFkaillgresi
8230 f573 390
8175 a655 390
8172 e8e1 390
8033 7900 390
8013 6714 390
Reposted bykittypix kittypix
8011 3923 390
Reposted bykittypixsavor
8022 8999 390
Reposted bykittypix kittypix
7987 e89c 390
7966 3af8 390
7977 ea0e 390
7839 5136 390
Reposted byOFFka OFFka
7784 e4f1 390
7716 974a 390
Nov 18

Kim Nowak

20:00–23:59 Forty Kleparz (Kamienna 2/4, Kraków) Add this event to a calendar application
czwartek 18.11.2010 - start godz. 20.00, bilety 35/40 zł (miejsca sprzedaży już wkrótce)
Jan 27

Loud And Quiet Tour

21:00–23:59 Forty Kleparz (Kamienna 2/4, Kraków) Add this event to a calendar application
COOL KIDS OF DEATH
Wciąż niepokorni, szukają nowej muzycznej drogi. Po doskonale przyjętym albumie „Afterparty” pracują nad nowym materiałem. Będzie jeszcze więcej elektroniki, dance-punka i mocnych bitów.
http://www.myspace.com/coolkidsofdeath

KAMP!
Najbardziej oczekiwany debiut płytowy 2010!!!
www.myspace.com/kampmusik

Informacje o biletach wkrótce!
www.myspace.com/kampmusik

Bilety - 35zl ( Do nabycia na stronie www.propagandaconcerts.com oraz w klubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl